Foreign language

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000045  更新日 2022年12月9日

印刷大きな文字で印刷

ページの翻訳について

ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English

The homepage will be translated in English, Chinese, Korean, Portuguese, and Spanish using an automatic translation service.
Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not be accurate.
Also note that the translated contents may not have the same meaning as in the original Japanese page.

Start Translation

中文(简化字)

网页是利用自动翻译服务,翻英语・中文・韩语・西班牙语·葡萄牙语。
由于是利用自动翻译系统获得的翻译结果,所以不一定完全正确。
由于翻译结果可能与翻译前的日语网页的原文内容有所出入,所以请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

翻译开始

中文(繁體字)

網頁是利用自動翻譯服務翻譯成 英語・中文・韓語・西班牙語·葡萄牙語。
由于是利用自動翻譯係統獲得的翻譯結果,所以不一定完全正確。
由于翻譯結果可能與翻譯前的日語網頁的原文內容有所出入,所以清在充分理解這一點的基礎上利用本網頁。

翻譯開始

한국어

홈페이지는, 자동적인 번역 서비스를 사용해서 영국, 중국, 한국, 포르투갈,및 스페인어에서 번역됩니다.
자동 번역 시스템을 이용한 기계 번역이므로 모든 번역이 정확한 것은 아닙니다.
번역 전 일본어 페이지의 내용과 번역 후의 내용이 다를 수 있으므로 이점에 주의하여 이용해 주십시오.

번역 개시

Español

La página oficial se traducirá utilizando un servicio privado de traducción automática.
Por favor, comprenda que, dado que las páginas son traducidas por un programa de servicios de traducción, es posible que no sean completamente correctas.
Después de la traducción, el contenido puede no ser el mismo que en la página original en japonés.

Iniciar traducción

Português

O site será traduzido em Inglês, Chinês, Coreano, Português e Espanhol usando um serviço de tradução automática.
Por favor note que, uma vez que é uma tradução automatizada de um sistema de tradução automática, a tradução pode não ser precisa.
Observe também que o conteúdo traduzido pode não ter o mesmo significado que na página original em japonês.

Iniciar Tradução

Tagalog

Ang homepage ay isinalin gamit ang isang pribadong awtomatikong serbisyo sa pagsasalin.
Dahil ito ay isang machine translation sa pamamagitan ng isang awtomatikong sistema ng pagsasalin, ito ay hindi nangangahulugang isang tumpak na pagsasalin.
Ang orihinal na nilalaman ng pahinang Hapones bago ang pagsasalin ay maaaring mag-iba, kaya mangyaring lubos na maunawaan ito bago gamitin.

simulan ang pagsasalin

Vietnamese

Trang chủ được dịch bằng dịch vụ dịch tự động riêng.
Vì là bản dịch máy bằng hệ thống dịch tự động nên nó không nhất thiết phải là bản dịch chính xác.
Nội dung gốc của trang tiếng Nhật trước khi dịch có thể khác nhau, vì vậy vui lòng hiểu rõ điều này trước khi sử dụng.

bắt đầu dịch

Indonesian

Beranda diterjemahkan menggunakan layanan terjemahan otomatis pribadi.
Karena ini adalah terjemahan mesin oleh sistem terjemahan otomatis, itu belum tentu terjemahan yang akurat.
Konten asli halaman bahasa Jepang sebelum terjemahan mungkin berbeda, jadi harap pahami sepenuhnya sebelum menggunakan.

mulai terjemahan

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

秘書広報課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)